Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Su Kaynakları Yönetiminde Fiyatlandırmanın Önemi
(The Importance Of Pricing In Water Resources Management )

Yazar : Emrah FİRİDİN  & Muhammed Yunus BİLGİLİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 9
Sayfa : 298-308
723    510


Özet
Su yaşamsal öneme sahip bir kaynaktır. Fakat dünya üzerindeki temiz ve içilebilir su kaynakları, yanlış su yönetimi politikaları, aşırı tüketim ve kirlilikten dolayı olumsuz yönde etkilenmektedir. Dolayısıyla, su kaynaklarının korunması konusu tüm insanlığı ilgilendirmektedir. Su, yaşam hakkının korunabilmesi için değerli bir kaynaktır. Ancak günümüz dünyasında fiyatı olmayan bir şeye hak ettiği değerin ve özenin gösterildiğine denk gelebilmek zor bir ihtimal olarak görülmektedir. Herhangi bir kaynağın maddi bedel ödenmeksizin kullanımı ondan yararlananların kötü kullanımına açık olabilir. Suyun da böyle bir durumda olduğu söylenebilir. Su kaynaklarının insanlar tarafından kirletilmesi, aşırı ve gereksiz kullanımı yanında su kaynaklarının korunmasına yönelik mali kaynaklardaki kısıtlılık, suyun G. Hardin’nin ifadesiyle “ortak mal” olarak görülmemesi gerektiğini göstermektedir. Eğer su kaynakları ortak mal olarak görülmeye devam ederse, su kaynaklarının bozulması ve yaşamsal değerinin çok daha altında değerlendirilmesi durumuyla karşılaşılabilecektir. Suyun içinde bulunduğu koşullar ve insanlık için önemi düşünülerek, her bir ülke ya da bölge koşulları dikkate alınarak, optimum şekilde fiyatlandırılması, bu kaynağın sürdürülebilir kullanımına olumlu etkide bulunabilir. İşte bu noktada çalışmanın amacı, su kaynakları yönetiminde fiyatlandırmanın su kaynaklarının etkinliğini ve verimliliğini sağlaması için kullanılabilecek bir araç olduğunu ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler
Su Sorunu, Su Kaynakları, Özelleştirme, Fiyatlandırma

Abstract
Water resources has a vital importance. However, the clean and potable water resources around the world are adversely affected by the wrong water management policies, excessive consumption and pollution. Therefore, the issue of protecting the water resources concerns all humanity. To protecting the right to life water is a valuable resource. However, it is a difficult possibility to be able to come to conditions with the value and care that the present world deserves for something without price. The use of any source without paying any cost may be open to the misuse of beneficiaries. It can be said that the water is in such a situation. The limitation of financial resources for the protection of water resources as well as the excessive and unnecessary use of water resources by humans shows that water should not be regarded as "commons" by the expression of G. Hardin. If the water resources continue to be seen as commons, they may be faced with the deterioration of water resources and much lower than their vital value. Optimum pricing can positively affect the sustainable use of water resource taking into account the conditions in each individual country or region and the importance of water for humanity. At this point the aim of the study is to examine that pricing in water resources management is a tool that can be used to achieve efficiency and effectively of water resources.

Keywords
Water Issue, Water Resources, Privatization, Pricing

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri