Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS) Üretim Maliyeti Hesaplamasına Etkisi ve Bir Uygulama
(The Impact of Adaption Turkish Accounting Standards on Calculating Production Cost and An Implication )

Yazar : Seval ELDEN ÜRGÜP  & M. Mustafa KISAKÜREK  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 10
Sayfa : 1-19
721    538


Özet
Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS) uygulanmasıyla birlikte, işletmelerin maliyet yöntemleri de, üretilen mamulün maliyetlerinin farklı hesaplanmasına sebep olmuştur. Çalışmada işletmenin VUK’a göre hesaplanan mamul maliyetlerinin TMS’ye göre nasıl dönüştürüleceği konusunda bir işletmede örnek uygulama yapılmıştır. Çalışmaya konu olan üretim işletmesinin vagon üretim, vagon onarım ve metal işleri olmak üzere üç fabrikası bulunmaktadır. Çalışmada bu üç fabrikadan biri olan vagon üretim fabrikası üzerinde durulmuştur. Bu doğrultuda söz konusu fabrikada üretilen vagonlar saptanarak, mamul maliyetini etkilemesi muhtemel olan 11 adet standart tespit edilmiştir. Ancak işletmenin amacı, konusu ve maliyet yöntemi göz önüne alındığında seçilmiş olan 11 adet standart 8 adet standarda indirgenmiştir. Tespit edilen standartlar uygulandığında işletmenin üretim maliyeti rakamlarında önemli ölçüde farklılıklar görülmüştür. TMS’lerin uygulanması durumunda işletmenin uygulamakta olduğu maliyet yöntemleri ve üretim maliyetleri değişmektedir.

Anahtar Kelimeler
Türkiye Muhasebe Standartları, Maliyet, Maliyet Yöntemi, Üretim İşletmesi

Abstract
In conjunction with application by all business firms Turkish Accounting Standards (TAS) influenced cost systems and hereby, it brought about different calculation of finished product’s cost. This study, an application was conducted in a manufacturing business on the subject of how business firm transform the calculated cost of finished products according TAS. The selected manufacturing business has three factories; train coach production, train coach repair and metal work factories. The application was applied on the metal work factory. In this direction, 11 standards was determined due to their possible effect on finished product’s cost. Significant differences were observed after the determined standards were applied. In case of TAS application, the current cost systems and production cost of the firm show changes.

Keywords
Turkish Accounting Standards, Cost, Cost Systems, Manufacturing Business

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri