Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hemşirelerin Sahip Olduğu Ruhsal Zekânın İş Performansları Üzerindeki Etkisi: Kapadokya Örneği
(Spiritual Intelligence Impact On The Nurses’ Work Performances: Case Of Cappadocia )

Yazar : Durdu Mehmet BİÇKES    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 9
Sayfa : 273-284
722    409


Özet
Beşeri sermaye kapsamında değerlendirilen ruhsal zekâ, bireysel ve örgütsel dönüşümlere zemin hazırlayacak bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyel nedeniyle ruhsal zekâ, bireysel ve örgütsel performansın artırılmasında önemli bir öncül olarak değerlendirilebilir. Bu çalışma, Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren kamu hastanelerinde görev yapmakta olan hemşirelerin görev ve bağlamsal performansları üzerinde ruhsal zekâ düzeylerinin etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analizi neticesinde, ruhsal zekâ ve ruhsal zekânın tüm alt boyutları ile görev performansı ve bağlamsal performans arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiler bulunduğu tespit edilmiştir. Bağımsız değişkenlerin (ruhsal zekânın alt boyutları; eleştirisel varoluşçu düşünce, bireysel anlam üretimi, metafizik farkındalık ve bilinç açılımı) bağımlı değişkenler (görev performansı ve bağlamsal performans) üzerindeki etkisini test etmek amacıyla regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, eleştirisel varoluşçu düşünce, bireysel anlam üretimi ve metafizik farkındalığın görev performansı üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde, bireysel anlam üretimi ve bilinç açılımı alt boyutlarının bağlamsal performans üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü etki doğurduğu bulgusu ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler
Ruhsal zekâ, görev performansı, bağlamsal performans, hemşire, Kapadokya.

Abstract
Spiritual intelligence, which is considered within the context of human capital, has a potential to lay the groundwork for individual and organizational transformations. Due to this potential, spiritual intelligence can be regarded as an important antecedent for enhancing individual and organizational performance. This study was conducted to determine the effects of spiritual intelligence levels on the task and contextual performances of nurses working in public hospitals operating in the Cappadocia region. The result of the correlation analyses shows that there have been significant and positive relationships between spiritual intelligence and its all subdimensions and task performance and contextual performance. Following to correlation analyses, regression analyses have been carried out to test effects of independent variable spiritual intelligence and its subdimensions (critical existential thinking, individual’s creation of meaning, metaphysics (abstract) awareness and expanded consciousness) on the dependable variables, task performance and organizational performance. The result of regression analyses shows that critical existential thinking, individual’s creation of meaning and metaphysics (abstract) awareness have significant and positive effects on task performance. Similiarly, individual’s creation of meaning and expanded consciousness have significant and positive effects on contextual performance.

Keywords
Spiritual intelligence, task performance, contextual performance, nurse, Cappadocia.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri