Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ahıska Türklerinin Vatana Dönüşleri Üzerine Bir Araştırma: Kazakistan Örneği
(A Research on Returning Homeland of Ahıska Turks: The Case of Kazakhstan )

Yazar : Serdar YILMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 31-38
690    698


Özet
Bu çalışma, Kazakistan’a sürgün edilen Ahıska Türklerini ele alacağından burada yaşayan Ahıska Türklerinin ata topraklarına dönüş isteğinin zamanla azalmasının ve Kazakistan’ı yeni vatan olarak kabul etmelerinin nedenlerini inceleyecektir. Çalışmanın temel hipotezi, 1944 yılında vatanlarından sürgün edilen ve Kazakistan’a yerleştirilen Ahıska Türklerinin Kazakistan’da yaşayan her milletin farklılıklarının dikkate alınması, Ahıskalıların Kazak toplumuyla ileri düzeyde kaynaşması, ekonomik durumlarının iyi olması ve bu ülkeyi ata yurtları olarak görmelerinden dolayı Kazakistan’ı vatanları olarak görmeleridir. Bu bağlamda çalışmanın kapsamı dar tutularak dünyanın on ülkesinde hayatlarını sürdüren Ahıska Türklerinin tamamı değil sadece Kazakistan’da yaşayan Ahıska Türkleri çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışmada Kazakistan’da bulunan Ahıska Türk Milli Merkezi üzerinden ülkede yaşayan Ahıska Türklerinin kanaat önderleri ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği başkanı Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov ile mülakatlar yapılmış ve birincil kaynaklar ilk elden toplanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kazakistan, Ahıska Türkleri, Sürgün, Vatan, Eve Dönüş Retoriği

Abstract
This study will investigate the reasons why Ahıska Turks who live in Kazakhstan consider Kazakhstan as their new homeland and why their desire of returning to their homeland (Ahıska-Georgia) has been diminished. The hypothesis of this article is that Ahıska Turks living in Kazakhstan consider this country as their new homeland due to Kazakhstan’s close attention to the differences of every nation, advanced integration of Ahıska people with the Kazakh society and having decent economic conditions. In this context, the scope of the article is limited as the study will only examine Ahıska Turks who just live in Kazakhstan rather than all of the Ahiska Turks living in ten countries of the world. In this study, the author has used the interview method as primary sources with opinion leaders of Ahıska Turks living in Kazakhstan via Ahıska Turks National Center and with Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov, the president of World Ahiska Turks Union.

Keywords
Kazakhstan, Ahıska Turks, Exile, Homeland, Returning Rhetoric

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri