Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yapısal Şokların Emek Piyasası Üzerindeki Etkileri: Türkiye İçin Beveridge Eğrisi Tahmini
(The Effects of The Structural Shocks on The Labor Market: Beveridge Curve Estimation for Turkey )

Yazar : Banu TANRIÖVER  & Burhan BİÇER  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 1
Sayfa : 12-25
940    596


Özet
Bu çalışmada, emek piyasasında açık iş ve işsizlik oranları arasındaki eşleşme uyumunu engelleyen faktörlerin ve istihdam yaratmayan ekonomik büyümenin dinamiklerinin Beveridge eğrisi kapsamında ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla açık iş oranları ve işsizlik oranları arasındaki olası uzun dönemli asimetrik ilişkinin varlığı 2005-2015 dönemi Türkiye ekonomisi için sınanmıştır. Olası uzun dönem asimetrik ilişkinin sınanması amacıyla Enders ve Granger (1998) doğrusal olmayan eşik birim kök testi ve Enders ve Siklos (2001) tarafından geliştirilen ve TAR ve M-TAR modellerine dayanan asimetrik koentegrasyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen ampirik bulgular, TAR ve M-TAR modeline göre söz konusu iki değişken arasında uzun dönemli asimetrik bir ilişkinin bulunmadığı yönündedir. Bu nihai ampirik bulgu, Türkiye ekonomisinde son yıllarda artan kadın işgücüne katılım oranları ve teknoloji transferiyle artan sermaye-yoğun teknoloji kullanımı nedeniyle, ekonomik büyümeye rağmen işsizlik oranlarının azalmadığı yönündeki hakim görüşü destekler niteliktedir.

Anahtar Kelimeler
Beveridge Eğrisi, Açık İş Oranı, İşsizlik Oranı, Doğrusal Olmayan Eşik Birim Kök Testi, Asimetrik Koentegrasyon Analizi, TAR ve M-TAR

Abstract
In this paper, the factors hindering the matching fit between vacancy and unemployment rates in labour market and dynamics of jobless growth employment have been aimed to reveal in the scope of Beveridge Curve. For this purpose, existence of long term asymmetrical relationship between vacancy and unemployment rates has been tested for Turkish Economy at the period of 2005-2015. In order to test long term asymetric relationship, Enders and Granger (1998) non-linear threshold unit root test and asymmetric cointegration analysis developed by Enders and Siklos (2001) and based on TAR-MTAR models have been used. According to TAR and M-TAR models, the emprical findings show that there is not the presence of long term asymmetric relationship between two variables. This final empirical evidence has supported the common view which is toward not to decrease unemployment rates despite economic growth due to increasing female labour participation rates and increasing use of capital-intensive technology with technology transfer in recent years in Turkish economy.

Keywords
Beveridge Curve, Vacancy Rate, Unemployment Rate, Nonlinear Threshold Unit Root Test, Asymmetric Coi

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri