Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Örgütsel Bağlılıkta Yan Bahisler Yaklaşımı: İşgörenlerin Demografik Özellikleri ile Yan Bahisler Arasındaki Farklılığı Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
(Side-Bet Theory in Organizational Commitment: A Field Study on “Examining The Diffrences Between Side-Bets and Employees’ Demographic Characteristics” )

Yazar : Ali AKSOY  & Onur YILMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6
Sayfa : 73-83
1019    446


Özet
Günümüzde örgütlerin yapısal, teknolojik v.d. fiziksel özelliklerinin benzer hale gelmesi, insan kaynaklarının önemini ve devamlılığını giderek artırmış ve işgören devamlılığını sağlamak adına çeşitli adımlar atılmıştır. Bu adımlardan biri de örgütsel bağlılık gibi kavramların ön plana çıkması olmuştur. Sosyal bilimciler tarafından bu devamlılığı sağlayacak en önemli nosyon olan bağlılık farklı boyutlarda ve bakış açılarında ele alınmış; bunun sonucunda da çeşitli anlam kargaşaları ortaya çıkmıştır. Farklı bakış açılarına rağmen ortak amaç olan örgütsel bağlılığın sağlanmasına işletmeler var güçleriyle çalışmaktadır. Bu çalışmanın amacı Howard Becker tarafından 1960 yılında öne sürülen yan bahisler yaklaşımı ışığı altında çalışanların kurumlarına karşı duydukları bağlılıkları alt boyutlarıyla birlikte ele alarak demografik özellikleriyle olan ilişkilerini ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında North Atlantic Treaty Organization (NATO) çatısı altında International Security Assistance Force (ISAF) bünyesinde Kabil/Afganistan Çok Uluslu Havaalanı’nda görev yapan askeri personelin yan bahisler yaklaşımı olarak da bilinen bağlılık düzeyleri incelenmiştir. Shore ve arkadaşları (2000) tarafından hazırlanan ölçek, 92 askeri personel uygulanmış; analizler sonucunda personelin bağlılık düzeyleri ile demografik özellikleri arasında çeşitli boyutlarda anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Örgütsel Bağlılık, Yan Bahisler Yaklaşımı, Devamlılık Bağlılığı

Abstract
Nowadays, firms become much more similar in terms of structure, technological and physical characteristics and as a result, the importance of human resources and retention of employees have increased. In order to maintain employee continuity, some steps had been taken and as one of these steps, organizatonal commitment, has come into prominence specifically. Up to date, commitment has been researched with different dimensions and point of views. As a result, a variety of ambiguities has occurred. Despite these ambiguities and different point of views, gaining employees’ commitment is still a common aim and problem of all organizations. In this study, it is aimed to investigate the relationship between demographic characteristics and commitment levels of military personnel with the light of “Side-Bet Theory”, which was come up with Howard Becker in 1960. Within this scope, Side-Bet Scale (Shore et al., 2000) was conducted on 92 military personnel serving to International Security Assistance Force (ISAF) on Multinational Airport in Kabul/Afghanistan. As a result of analyses, it is determined that military personnel’s’ commitment levels differ significantly according to their demographic characteristics.

Keywords
Organizational Commitment, Side-Bet Theory, Continuance Commitment

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri