Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Muhasebe Eğitiminde Stratejik Yol Haritasının Belirlenmesinde Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi Eğitiminden Beklentilerin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma
(Determining Strategic Road Maps in Accounting Education a Empirical Study on Measurement and Evaluation of Expectations from Cost and Management Accounting Education )

Yazar : Orhan ELMACI  & Kadir TUTKAVUL  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 14
Sayfa : 192-207
482    579


Özet
Serbest piyasa ekonomi modeli, yenilikçi ve rekabetçi motifler ile ülkelerin gelişmesinde sürükleyici bir işlev üstlenmiş, teori- model-uygulama ve yorum aşamalarında bir dairesel permütasyon içinde kararlı bir birliktelikte kristalleşerek, ürün odaklıdan bilgi odaklıya evrilmiştir. Bu süreç; izleme, teşhis etme, önlem alma ve programlamaya ilişkin bilgilerin kaynağı olan muhasebenin dolayısıyla eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk genetik kodlarının pozitif yönde gelişmesine de öncülük etmiştir. Bu gelişim süreci, kurumsallığın ve kurumsal yönetim anlayışının somutlaşmasına neden olmuştur. Bu bağlamda muhasebe, ülkelerin hem yerel hem de küresel bazda vizyonlarını belirlemede, geleceklerinin inşasında stratejik bir yere sahip olmuş ve olmaya devam etmektedir. Muhasebe; asimetrik düzlemde, kurumsal yönetimin genetik kodlarını etkin, etkili, doğru bir biçimde üretiminde ve toplumsal aydınlatma işlevini yeterince yerine getirmede zorlanmaktadır. Bu iki temel işlevi yerine getirmesinde muhasebeyi yönlendiren çeşitli faktörler etkili olmakla birlikte en önemli nedeni, eğitimdeki kalite sorunudur. Bu araştırma, Türkiye’deki maliyet ve yönetim muhasebesi eğitiminin yerelden küreselle evrilme sürecinde, muhasebe eğitimini veren tüm eğitim kurumların ulusal muhasebe eğitiminin stratejik değerler tasarımına bir ön rehber oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, küresel finansal raporlama kültürünün geliştirilmesinde, kavramsal-kuramsal temelde zenginleştirilmiş ve gerçeğe gitme noktasında diyalektik bir hamleyi ve bağlı değerlendirme argümanlarını ortaya koymayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler
Muhasebe Eğitimi, Muhasebe Eğitiminde Strateji, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi

Abstract
Free market economy model has undertaken a riveting function in development of countries with innovative and competitive motives. This model has evolved from product focused to knowledge focused by crystallize in a circular permutation with stable synergy in in step theoy – model – application and comment. This process; the development of accounting which source of information monitoring, diagnostics, measures and programming so it has led to the development of the genetic code of equality, transparency, accountability and responsibility in a positive direction. This development process has caused institutionalism and the embodiment of corporate governance. In this context accounting, in determining the vision of the country both locally and on a global basis, in the construction of the future of countries has been and continues to be a strategic place. Accounting has difficulty in production efficient, effective, correctly of genetic code of corporate governance and in fulfilling enough of social lighting function. There are several factors that govern accounting to fulfill these two basic functions. But the most important factor is the quality issues of education. This study aims to establish a preliminary guide to desing strategic value of national accounting training of all educational instituions that provide cost accounting and management accounting training in process of evolution from local to global of accounting education in Turkey. This study also aims dialectical move which enriched basic conceptual and theoretical to go to the real and present dependent evaluation of the arguments.

Keywords
Accounting Education, Strategy in Accounting Education, Cost Accounting, Management Accounting

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri