Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Presenteism Ve Örgütsel Sessizlik Kavramlarina Yönelik Bir Literatür Taramasi
(A Literature Review For Presenteism And Organizational Silency )

Yazar : Şerife KARAGÖZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 14
Sayfa : 72-77
487    391


Özet
Literatürde; hasta iken işyerinde bulunma olarak adlandırılan presenteeism, sağlık ve üretkenlik açısından bir takım sorunlar yaratarak, işgörenlerin genel sağlığını etkileyebilmekte ve işletmeleri önemli maliyet kayıpları ile karşı karşıya bırakmaktadır. Örgütsel sessizlik, ise işgörenlerin çeşitli sebeplerden dolayı, örgütsel konular ile ilgili düşünce ve önerilerini dile getirmekten kaçınmaları olarak tanımlanmaktadır. Bu iki kavramın iş yaşamında birbirini etkileyeceği varsayılmaktadır. Dolayısıyla işgörenlerin etkinlik ve verimliliğini de olumsuz yönde etkileyeceği varsayımlar arasındadır. Çalışmada, presenteism yani işte var olamama durumu ve örgütsel sessizlik kavramları ile ilgili literatür taraması yapılmış olup, bu kavramların gelişimleri ve birbirlerine etkileri üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Örgütsel Sessizlik, Presenteism, Literatür Taraması.

Abstract
In the literature; Presenteeism, referred to as being in the workplace while the patient is ill, can affect the general health of the occupants by creating a number of problems in terms of health and productivity and confronts the operators with significant cost losses. Organizational silence is defined as the avoidance of expressing thoughts and suggestions about organizational issues due to various reasons of businessmen. These two concepts are assumed to affect each other in business life. Therefore, it is among the assumptions that the efficiency and efficiency of the businessmen will affect the negative. In the study, the literature related to the concepts of presenteism, ie the inability to exist at work and organizational silence, has been searched and the development of these concepts and their interactions are emphasized.

Keywords
Organizational Silency, Presenteism, Litterature Review.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri