Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tüketicilerin Kırsal Gıda Ürünlerine Yönelik Algılarının İncelenmesi
(An Examination of Consumers' Perceptions of Towards Rural Food Products )

Yazar : Niyazi GÜMÜŞ  & Suat KARTAL & İlyas Ertuğrul İNAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 14
Sayfa : 144-153
516    309


Özet
Beslenme, insanoğlunun yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi adına mutlaka karşılanması gereken bir ihtiyaçtır. Ancak yaşadığımız yüzyılda beslenme ile ilgili çeşitli hastalıkların ortaya çıkması ve gıda ürünlerinin içeriklerine yönelik soru işaretlerinin giderek artması tüketicilerin sağlıklı beslenmek için daha seçici davranmalarına neden olmaktadır. Son yıllarda çeşitli medya organlarında sıkça görülen gıda ürünlerindeki hileler tüketicilerin bu arayışlarında ne kadar haklı olduklarını ortaya koymaktadır. Tüketiciler bu süreçte daha sağlıklı ve doğal koşullarda üretilmiş gıda ürünlerini tercih etmektedirler. Özellikle kırsal alanlarda ve doğal koşullarda üretilen gıda ürünleri son yıllarda tüketicilerin bu arayışları arasında doğallıkları ile öne çıkmaktadır. Tüketiciler doğal ve sağlıklı gıda arayışlarını organik pazar, doğal pazar, köylü pazarı vb. isimlerle kurulan çeşitli pazar alanlarında karşılamaya çalışmaktadırlar. Bu pazarların artması kırsal gıda tüketiminin daha da fazla büyüyeceğini göstermektedir. Bu büyümenin sürdürülebilmesi tüketicilerin kırsal gıda ürünlerine yönelik algılarının öğrenilmesinden geçmektedir. Bu çalışma ile tüketicilerin kırsal gıda ürünlerine yönelik algılarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 2017 Mart ve Nisan ayları içinde Konya merkezde ikamet eden basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenmiş toplam 390 katılımcıya yüz yüze anket yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizinde SPSS istatistik programından yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kırsal Gıda Ürünleri, Tüketici algısı, Tüketici Davranışları

Abstract
Nutrition is a requirement that must be provided for the survival of human beings. However, the emergence of various diseases related to nutrition in this century we live and the increasing number of questions about the contents of food products cause consumers to be more selective to eat healthy. The scam in the food products, which is seen frequently in various media organs in recent years, reveals how right consumers are in these searches. Consumers prefer food products produced in healthier and natural conditions in this process. Especially in rural areas and natural conditions, food products produced in recent years stand out with the naturalness of consumers in these quests. Consumers are trying to meet natural and healthy food searches in various market areas such as organic market, natural market, peasant market. As a result, rural food consumption is continuously growing. The sustainability of this growth is the way consumers perceive perceptions of rural food products. With this study, it is aimed to learn the perceptions of consumers about rural food products. For this purpose, a face-to-face survey was conducted on a total of 390 participants determined by the simple random sampling method that resides in the center of Konya in March and April 2017. As a result of the research, SPSS statistics program was used in the analysis of the data obtained.

Keywords
Rural Food Products, Consumer perception, Consumer Behavior

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri