Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Duygusal Zekanın İş Tatminine Etkisi: Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü
(Effects Of Emotional Intelligence On Job Satisfaction: Mediation Role Of Organizational Commitment )

Yazar : Canan Gamze BAL  & Necmettin GÜL  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7
Sayfa : 117-129
822    850


Özet
İnsanların, insan beklentilerinin, tutumlarının ve duygularının hem iş yaşamında hemde sosyal yaşamda her geçen gün önemi artmaktadır. Çalışanların çalışma başarısı ve verimliliği için performanslarını etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir. Bireysel olarak, çalıştıkları organizasyonlara yararlı olabilmeleri için ilk şart yaptıkları işten memnun olmalarıdır. Son dönemde literatürde üzerinde fazla durulan konulardan biri olan duygusal zeka bireylerin iş tatminini etkileyen faktörlerden biridir. Çalışmanın amacı duygusal zeka ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi anlamak ve bu ilişkideki örgütsel bağlılığın aracılık rölünü incelemektir. Çalışma örgütsel bağlılığın duygusal zeka ve iş tatmini ilişkisine pozitif yönlü etki edeceğini varsaymakta ve bu doğrultuda duygusal zeka ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Çalışmada Kahramanmaraş tekstil sektöründe çalışan bireylere duygusal zeka için WLEI Scale (2002) ölçeği, örgütsel bağlılık için Allen ve Meyer tarafından oluşturulan Örgütsel Bağlılık Ölçeği (1990) ve iş tatmini için Lytle tarafından oluşturulan İş Tatmini Ölçeği (1994) uygulanmıştır. Çalışmanın bulguları duygusal zeka ve iş tatmini ilişkisine örgütsel bağlılığın pozitif yönlü aracılık ettiğini göstermektedir. Örgütsel bağlılık algısı ne kadar yüksek olursa duygusal zeka ve iş tatmini arasındaki ilişki pozitif yönlü artmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Duygusal Zeka, Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini

Abstract
People, people's expectations, attitudes and senses in business as well as in social life, are be growing given importance every day. First of all, for success and efficiency of business employees' work requires them to perform effectively and efficiently. Essential condition in order to be useful to the organizations they work for the individual is that it takes the work they do is a sense of satisfaction. Emotional intelligence that is one of the most studied subject in the last period comes among of affecting factors job satisfaction of individuals. The aim of this study is to understand emotional intelligent’s relationship with job satisfaction and to evaluate the mediation role of organizational commitment throughout a research. The study assumed that organizational commitment would increment the positive effect of emotional intelligent on job satisfaction and would mediation the relationship between emotional intelligent and job satisfaction. A questionnaire involving the WLEI Scale (2002) for emotional intelligent, organizational commitment scale by Meyer, Allen (1990) and job satisfaction scale by Lytle (1994) were applied to a sample of respondents working in textile sector workers in Kahramanmaras/Turkey. Results indicated that a positive relationship exists between emotional intelligent and job satisfaction and perception of organization commitment mediation that relationship. The higher the perception of organizational commitment increases the relationship between emotional intelligent and job satisfaction.

Keywords
Emotional Intelligence, Organizational Commitment, Job Satisfaction

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri