Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Stratejik Başarı Düzeyinin Değerlendirilmesinde Varyans Analizleri: Kısa Vadeli Perspektif
(Using Variance Analysis To Evaluate Strategic Success Level: Short-Term Perspective )

Yazar : Rifat YILMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 16
Sayfa : 7-22
369    445


Özet
Günümüz rekabet ortamında rekabet avantajı sağlamak isteyen işletmeler belirli bir strateji seçmelidirler. Ancak seçilen stratejinin uygulanmasının sonucunda ulaşılan başarı düzeyi finansal tablolar üzerinden değerlendirilmek istendiğinde, sadece bir yıldan diğer bir yıla karlılık artışını analiz etmek bize yeterli bilgiyi sağlamayacaktır. Karlılıktaki artış; fiyat artışından, maliyet azalışından ve satış miktarındaki artıştan kaynaklanıyor olabilir. Varyans analizleri ile bu artışın nedenlerini ortaya koymak ve bunu strateji ile ilişkili olarak değerlendirmek, işletmenin stratejik amaçları doğrultusunda ilerleyip ilerlemediğinide değerlendirmeye imkan sağlayacaktır. Bu çalışmada, kısa dönemde seçilmiş olan stratejinin başarılı olup olmadığının ve başarı düzeyinin varyans analizleri ile nasıl değerlendirilebileceği ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Karın Stratejik Analizi, Stratejik Analiz, Kısa Dönemli Bakış Açısı, Kısıt-Temelli Muhasebe

Abstract
In today's competitive environment, the companies should choose a particular strategy to gain a competitive advantage over their competitors. However, when evaluating the success of the chosen strategy, considering only profit increases only year-over-year has a limited use. Profitability increases come from changes in sale price, product costs and/or sales volume. Using variance analysis for determining the reasons for these changes and relating them back to the strategy, will enable us to evaluate whether or not the companies are progressing progress in line with their strategic aims. The aim of this study is to show how can we use the variance analysis in the short term to evaluate the success level of the chosen strategy.

Keywords
Strategic Analysis of Income, Short Term Perspective, Throughput Accounting

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri