Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Antakya Kentinin Yemek Kültürüne Bakışı
(View at Food Culture of Antakya City )

Yazar : Şafak Kaypak  & Armağan UÇAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 18
Sayfa : 190-202
391    405


Özet
Bu çalışma, Antakya kentinin yemek kültürüne bakışını incelemeyi amaçlamaktadır. İnsan organik bir canlıdır. Hayatta kalmasını besin alması sağlar; yaşamını sürdürebilmesi için yemek yemesi gerekir. İnsanların acıkması ve açlığını gidermek için yemek yemesi genel bir biyokimyasal olay iken, bu açlığı giderme şekli antropolojik ve kültürel bir olgudur. Kültür, insanın kendi için ürettiği yapay bir çevre faktörüdür. Maddi ve manevi yapısıyla bir yaşam biçimi oluşturur ve davranışlarımıza yön verir. Yemek; törenler, dinsel merasimler, düğünler, eğlenceler, ölümler, festivaller ve pek çok sosyolojik davranışın temel olgularından birisi olması nedeniyle, birçok farklı anlam yüklenerek kültürel alana taşınmaktadır. Bu anlamda, günümüzün toplumsal yapılarını yansıtmaktadır. Bunların yanı sıra, yenilen ve içilen şeylerden haz alma ve etkilenmeler konusunda yine her kültürün farklı bir yaklaşım tarzı bulunabilmektedir. Bir toplumda yenilmeyen bir gıda maddesi başka bir toplumda en önemli ağız tadı örneği olabilmektedir. Bu bağlamda, Antakya, yemek kültürü açısından kendine özgü özelliklere sahiptir ve bu kentte yemek gerçek anlamda yaşamı belirlemektedir.

Anahtar Kelimeler
Antakya, kent, yemek, kültür, yemek kültürü.

Abstract
This study aims to examine the view of Antakya city’s food culture. Human is an organic creature and needs food to survive. While eating food to resolve hunger is a general biochemical event, elimination of this hunger is an anthropological and cultural phenomenon. Culture is an artificial environmental factor that people produce for themselves. It forms a way of life with its material and spiritual structure and it directs our behaviors. Since food is one of main features of ceremonies, religious ceremonies, weddings, entertainments, deaths, festivals and many sociological behaviors, it can be carried over to the cultural sphere with many different meanings. So it reflects the social structures of today. In addition to these, each culture can have a different approach in terms of enjoying and being affected from the things being eaten. A food not eaten in one society may be the most important example of mouth taste in another. In this context, Antakya has its own characteristics in terms of food culture and in this city food determines life in real sense.

Keywords
Antakya, city, food, culture, food culture

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri