Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi Limanlarının Uluslararası Taşımacılık Projeleri (Traceca, BTK Demiryolu Hattı, İpek Yolu) İçin Önemi: Hopa Limanı Analizi
(The Importance of Turkey’s Eastern Black Sea Region Ports For International Transportation Projects (Traceca, BTK Railway Line, Silk Road): Analysis of Hopa Port )

Yazar : Veysel TATAR  & Mehmet Rıza ADALI & Meriç Burçin ÖZER  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 19
Sayfa : 485-500
284    325


Özet
Dış politikamızın öncelikli sahalarından olan Kafkasya ve Balkanlar arasında bir köprü niteliği taşıyan Karadeniz Bölgesi tarihten günümüze kadar çevre ülkeler için devamlı olarak yüksek önemi haiz olmuştur. Parçası olduğumuz Karadeniz Bölgesi’ne duyulan uluslararası ilgi günümüzde de sürekli artmaktadır. Dış ticaretinin en önemli altyapısını oluşturan liman İşletmeleri son yarım asırdır çok hızlı gelişim göstermiştir. Dünyada ve ülkemizde uluslararası ticaretin yaklaşık %90’ının denizyolu ile gerçekleştirildiği düşünüldüğünde limanların ne derece önemli olduğu açıktır. Uluslararası Ulaştırma konulu Avrupa-Kafkasya-Asya Koridorunun ulaştırmasının gelişimi Temel Çok taraflı Anlaşması çerçevesinde TRACECA ulaştırma koridorunda kilit amaçlardan bir tanesi deniz ulaştırmasının rekabet kapasitesini ve de özellikle denizcilik alanında kesintisiz yük akışındaki önemini arttırmaktır. Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu projesinin 2017 yılında faaliyete geçmesi ve Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’in Modern İpek Yolu projesini hayata geçirmesiyle birlikte Türkiye’nin Uzak Doğu, Kafkaslar, Orta Asya ve Avrupa arasında önemli bir merkez olacağı çok açıktır. Türkiye’nin burada üstleneceği rol, Doğusunda ve Karadeniz bölgesinde mevcut ve oluşturacağı lojistik merkezlerle daha anlamlı hale gelecektir. Türkiye taşımacılık konusunda son derece önemli bir ülkedir. Özellikle stratejik ve jeopolitik konumu küreselleşmenin gerektirdiği malların hizmetlerin ve bilgilerin hızlı dolaşımı çerçevesinde büyük bir önem arz etmektedir. Karadeniz bölgesinin potansiyeli düşünüldüğünde Karadeniz limanlarının Türkiye’nin denizcilik politikasındaki yeri ve önemi görülmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’nin bu projeler kapsamındaki ülkelerle olan mevcut ekonomik yapısı, Karadeniz Bölgesindeki mevcut limanları belirtilerek, Hopa limanının ekipman yapısı ile bu projelerde üstleneceği rolleri ve sağladığı lojistik hizmetleri ile hem uluslararası ticarete hem de Türkiye'nin iç pazarına sağladığı katkılar açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Hopa Limanı, İpek Yolu, TRACECA

Abstract
The Black Sea Region, which is a bridge between the Caucasus and the Balkans, a priority area of our foreign policy, has been consistently high in importance for the surrounding countries as it has been in daily history. The international interest in the Black Sea Region, which we are a part of, is constantly increasing. The port operations, which constitute the most important infrastructure of foreign trade, have developed very fast over the last half century. It is clear how important the ports are when considering that around 90% of international trade in the world and our country is carried out by sea. The development of the transport of the Euro-Caucasus-Asian Corridor on International Transport In the framework of the Basic Multilateral Agreement, one of the key aims of the TRACECA(International Transport for Development of the Europe - the Caucasus - Asia Corridor) transport corridor is to increase the competitiveness of maritime transport and the importance of uninterrupted freight flow, especially in the maritime area. Baku-Tbilisi-Kars (BTK) railway project to be operational in 2017 and the world's second largest economy, China's Modern Silk Road project, Turkey's Far East with the implementation, the Caucasus, would be a major hub between Central Asia and Europe is very obvious. Turkey will assume a role here, the east and the Black Sea region and will become available in the logistics center will create more meaningful. Turkey is an extremely important country in freight. In particular, its strategic and geopolitical position is of great importance in the context of the rapid movement of services and information required by globalization. When considering the potential of the Black Sea region, Ports of Black Sea role and importance for Turkey’s Maritime Policy. In this study, Turkey's current economic structure with countries covered by this project, specifying the existing ports in the Black Sea region, with the structure of the equipment of Hopa port this with roles and logistics services it provides will undertake projects in both international trade and also describes the contribution to Turkey's domestic market.

Keywords
Baku-Tbilisi-Kars Railway, Hopa Port, Silk Road, TRACECA.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri