Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Duyguların Yatırım Kararı Üzerine Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Değerlendirilmesi
(Evaluation of the Effect of Emotions on Investment Decision Making with Structural Equation Model )

Yazar : Selim AREN  & Ahmet Oğuz AKGÜNEŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 19
Sayfa : 363-371
312    282


Özet
Yatırım kararı tüm yatırımcılar için önemli bir kazancın veya kaybın ilk adımıdır. Dolayısıyla yatırım ile alakalı karar verme sürecine etki eden bütün etmenler ayrıca önemlidir. Bu sürece etki eden ekonomik ve finansal etmenlerin yanı sıra yatırımcıların bir insan olması sebebi ile kendilerinden kaynaklı etmenlerde bulunmaktadır. Çalışmada bu duygusal değişkenlerden olan ve karar verme sürecine etkisi incelenen umut, korku, üzüntü ve öfke değişkenleri ele alınmıştır. Bu amaçla 440 üniversite öğrencisinin yatırım kararlarına duyguların etkisi incelemek için anket uygulanmıştır. Çalışmada anket yöntemi ile toplanan veriler Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda üzüntü ve umut değişkenlerinin yatırım kararına etki ettiği gözlemlenmiştir. Her iki değişkeninde yatırım kararına etkisi aynı yönde gerçekleşmiştir. Umutlu yatırımcının yatırım yapma niyeti umut sahibi olmayan yatırımcıya göre daha yüksek olarak gerçekleşmiştir. Aynı durum üzüntü duygusu için de geçerli olup etki katsayısı 0,10 olarak gerçekleşmekle beraber sınırlı olarak kalmıştır.

Anahtar Kelimeler
Davranışsal Finans, Duygular, Yatırım Kararı, Yapısal Eşitlik Modeli (YEM)

Abstract
Investment decision is the first step in an important gain or loss for all investors. All factors that influence investment decision process are also important. There are behavioral factors affect decision making bsides economic and financial factors. In this study, the effect of behavioral factors which are hope, anger, sadness and fear, are analyzed to decision making process. For this purpose, a questionnaire was applied to examine the effect of emotions on investment decisions of 440 univesity students. In this study, collected data was analyzed by using Structural Equation Model (SEM). According to analyze results, hope and sadness variables affect decision making process. The impact of these variables were same way with decision making process. Hopeful investor’s intention to invest is higher than hopeless investor. The same situation is true for the sadness variable but the coefficient is limited 0,10 which is too low.

Keywords
Behavioral Finance, Emotions, Investment Decision, Structural Equation Model (SEM)

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri