Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sanal Kaytarma Konusunda Yapılmış Tezlerin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi (2010-2017)
(The Investigation of Theses on the Cyberloafing With Content Analysis Method (2010-2017) )

Yazar : Sevda KÖYÜSTÜ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 20
Sayfa : 666-679
244    364


Özet
İnternetin kullanımındaki hızlı artış, işyerlerinde de internetin kullanılmasını artırmıştır. İşyerinde internet kullanımının örgüt içi iletişimi hızlandırdığı ve işlerin yürütülmesinde önemli kolaylıklar sağladığı ifade edilmektedir. Çalışanlar arası iletişimi kolaylaştırmakla beraber iş yükü açısından gereksiz işlemlerin azaltılmasına veya ortadan kaldırılmasına da olanak sağlamaktadır. İşçiler, hem günlük rutin iş aktiviteleri hem de işyerinde kişisel ihtiyaç için internetten yararlanabilirler. Tam da bu noktada sanal kaytarma konusu gündeme gelmektedir. Literatür incelendiğinde sanal kaytarma teriminin; çalışanların, örgüt işleri için çalışması gereken mesai saatlerinde şahsi akıllı telefonundan veya kendisine tahsis edilmiş bilgisayardan örgütün veya kişisel internet sağlayıcısından şahsi sebeplerle internete girip zamanını verimsiz kullanması şeklinde tanımlandığı görülmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de sanal kaytarma konusunda yazılmış olan tezlerin içerik analizi yöntemiyle incelenmesidir. Konuyla ilgili Yüksek Öğretim Kurumları Tez Veritabanından ulaşılan toplam 10 tezin içeriğine ilişkin bilgiler, makale içerisinde sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Kaytarma, Sanal Kaytarma, İçerik Analizi, Tez

Abstract
The rapid increase in the use of the internet has also increased the use of the internet in the workplace. It is stated that the use of internet in the workplace accelerates intra-organizational communication and provides important facilities in the execution of the works. It also facilitates communication between employees and allows for unnecessary processing to be reduced or eliminated in terms of workload. Workers could utilize internet for both daily routine work activities and personal need in the workplace. At this point, cyberloafing is on the agenda. When the literature is examined, it is seen that the employees have defined in the working hours that they should work for the organizational affairs either from the personal smartphone or from the computer assigned to it or from the personal internet provider for personal reasons and use the time inefficiently. The main aim of this study was to investigate the methods of content analysis of theses written on the cyberloafing in Turkey. Information on the content of 10 thesis reached from the Thesis Database of Higher Education Institutions about the research subject is presented in the article.

Keywords
Loafing, Cyberloafing, Content Analysis, Thesis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri