International Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Modern İşletmeler Açısından Girişimcilik ve İnovasyon Yönetiminin Önemi
(The Importance of Entrepreneurship and Innovation Management in terms of Modern Businesses )

Yazar : Erman KEDİKLİ  & Yeter DEMİR USLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 1 (5th Year Special Issue)
Sayfa : 1-11
36    28


Özet
Küresel rekabet şartları, günümüz işletmelerinin hayatta kalabilmeleri için devamlı olarak kendilerini yenilemeleri, girişimcilik ve inovasyon odaklı çalışmalarını artırmaya zorlamaktadır. Konu üzerinde yapılan araştırmalar incelendiğinde, sadece inovasyon ya da sadece girişimcilik kültür ve faaliyetlerinin bir örgütte var olması, küresel anlamda rekabet üstünlüğü sağlamada yetersiz kaldığı görülmektedir. Yönetim, girişimcilik ve inovasyon odaklı faaliyetlerinin rasyonel ve etkin bir şekilde entegre edildiği bir organizasyonda; rekabet üstünlüğü sağlamak ve kar marjının yüksek tutulması beklenen bir sonuç olarak karşımıza çıkar. Çalışmada ulusal ve uluslararası şirketlerin tecrübe ettiği inovasyon ve girişimcilik faaliyetleri incelenmiştir. Yenilikçi, girişimci ya da iyi bir yönetici olabilirsiniz; ancak bu statülerin gereklerini etkin bir şekilde yönetemezseniz, geçmişte yaşanmış başarısız tecrübeler gibi, başarısızlık da kaçınılmaz olacaktır. Bu çalışmanın amacı, örgütlerin inovasyon, girişimcilik ve yönetim süreçlerinde olumsuz sonuçlarla karşılaşmamaları aksine rekabet avantajı elde etmeleri ve kar marjlarını yükseltmeleri adına önemli noktalara işaret etmektir.

Anahtar Kelimeler
Girişimcilik, girişim, inovasyon, inovasyon ve girişimcilik ilişkisi, girişimcilik ve inovasyon yönetimi

Abstract
Global competition conditions force today’s businesses to adapt current conditions, to accelerate entrepreneurship and innovation focused workings for stay alive. Research works about this subject shows that a business fails to satisfy as long as just have innovation or just have entrepreneurship culture or activity. Businesses in which, activities focused on management, entrepreneurship an innovation are rationally and effectively integrated; providing competitive advantage and keeping high profit margin is an expected result. In this study, innovation and entrepreneurship activities of same national and international companies were investigated. You can be innovative, can be entrepreneur or can be a good manager, but if you can’t manage all these elements forcefully, as in the past your probability of failure will arise. Purpose of this study is to point out important stages in terms of achieving competitive advantage and increasing profit margins, as opposed to the negative consequences of innovation, entrepreneurship and management of organizations.

Keywords
Entrepreneurship, entrepreneur, innovation, innovation and entrepreneurship relationship, managing e

Gelişmiş Arama


Duyurular

    JAVStudies yayın ilkeleri değişti

    JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


    Indeks Taraması Arastirmax

    JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


    İndeks Taraması Scholarsteer

    JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


    İndeks Taraması InfoBase

    JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


    İndeks Taraması Idealonline

    JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

     


    İndeks Taraması ERIC

    JAVStudies dergisi (ERIC) Institute of Education Sciences tarafından taranmaya başlamıştır. 


    İndeks Taraması SSRN

    JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


    Belgelendirme ISO 9001

    JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


    İndeks Taraması International Index Copernicus

    JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


    İndeks Taraması TEİ

    JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


    İndeks Taraması Advanced Science

    JAVStudies Dergisi, Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır. 


    İndeks Taraması DIIF

    JAVStudies dergisi Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır. 


    İndeks Taraması SOBİAD

    JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


    Lisanslama Creative Commons Attribution

    Creative Commons License
    JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

    Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri